En vinterdag

Image

En paus i vintern när vårvindarna drar fram över Skåne, under snön ligger växterna i startgroparna för sommaren, både Snödroppar och Julroserna står klara med knoppar för att vara först igång när vintern till slut har gett upp greppet.

Image

Även om snön skulle komma tillbaka klarar sig dessa vårens allra första blommor bra, dom har hittat sin plats i naturens gång och är väl anpassade till både kyla och brännande vårsol.

Image

Fördelen med att vara sin egen chef är att man kan slippa att arbeta ute när vädret är som sämst, men men det är precis att man håller sig inomhus även när regnet vräker ner över gården. Vi är bara några dagar från att bli klara med avverkningen kring dammarna, sen är det bara lyxarbetet att köra bort all ved och till Valborg elda upp gårdens genom tidernas största brännhög. Det har varit ett sånt härligt projekt som alla vinner på, en nya hage till våra getter, påfyllning i vedboden och ett utmärkt område för vår praktikant Ben att lära sig arbeta med motorsågen.

Image

I måndags hade vi besök av Björn från Länstyrelsen, han var ute för att hjälpa till med råd om hur vi skall gå till väga med vår restaurering av Fäladen, han hade avsatt nästan hela dagen så vi han titta på hela området och fick många bra råd och tips på hur vi skall gå till väga. Känns betydligt tryggare efter att han har varit på besök och bedömt marken är rik på särskilda värden vilket kommer att göra det lättare att få ekonomiskt bistånd för att genomföra restaureringen. Fäladen är som sinnesbilden av en Skånska betesmark full av En och Björkar men även en och annan Tall, Gran och Lönn kan man stöta på. För att gynna inte bara floran utan även djuren och då speciellt skalbaggarna kommer vi att stympa dom ekarna som finns så att dom angrips av röta och då blir det perfekta hemmet för bla Ekoxar och Långhorningar. Det är mycket som är på gång kring fäladen om dom beviljar vår ansökan kommer vi att under året även sätta upp ett vargstängsel kring hela, det kommer att kännas tryggare när man vet att kor, får och getter är så bra skyddade som möjligt.

Nya hagar

Image

Härligt vinterväder för att ta fram motorsågen och komma igång med det nya getbetet som skall ligga vid våra kväve och fosfordammar. Efter att dammarna blev klara 2001 har det kommit upp en skog av Al. Alen trivs i fuktiga miljöer och är ett av de bästa träden att ha vid bäckar och dammar för att säkra upp kanten och skapa skugga som kyler ner vattnet vilket gör att mikroorganismerna trivs och är mer produktiva. Att vattnet beskuggas gör även att man minskar risken för algblommning som kan leda till akut syrebrist och döda många av de större djuren som fisk och kräftor.

Image

Vi skall ta bort de överflödiga träden och spara de som har bäst utvecklingsmöjligheter. De som vi först och främst tar bort är små krokiga och konkurrerande träd, mellan vattnet och stängslet kommer det att vara mellan 1-2 meter där skuggträden skall växa, ungefär vart 10 år kan man gå in och gallra, man tar då bort dom största och låter yngre få en chans. På så sätt skördar man en del av kvävet och fosforn som dammarna skall fånga. Al används till slöjd men det mesta av dessa krokiga och kraftigt förgrenade träden kommer att värma oss under vintern i stället.

Image

Små träd som dessa är perfekta att öva sig på när man skall lära sig att använda motorsågen, vår praktikant Ben får lära sig att fälla och kvista. Efter hand som han bli mer säker med motorsågen kommer vi att fälla större och svårare träd.

Image

När man gör allt för hand tar det mer än tre gånger så lång tid att plocka ris som det tar att fälla träden och kvista. Ofta behövs det inte mer än en två tre tankningar för att man skall vara sysselsatt hela dagen.

Fäladsmark

Image

Efter flera veckor av jul och nyårsfirande är nu nästan alla helgdagarna förbi och man kan komma i gång med en massa spännande projekt. När dessutom vädret är så bra som man kan hoppas på vintern blir det lite svårt att välja vad man skall ta först.

Skall det bli stängning i skogen för att ha flera hagar till våra Göingegetter och kor? Eller skall vi börja på byggnationerna inomhus så att vi rör och framåt med den nya lägenheten?  Det får bli motorsågsskola med våran praktikant Ben och som lämpligt övningsobjekt har vi en gammal brunn på våran fäladsmark som behöver lite arbete, efter flera år med en arrendator är det nu äntligen blivit tid för oss att börja restaureringsarbetet för att återföra fäladen till sin forna glans.

Fälad är en sydsvensk benämning på betesmarker det som tidigare låg utanför byns inägor och användes av byn gemensamt som betesmark för djuren oftast är det kuperad och stenrikmark som inte lämpade sig till att odla på,. I betesmarken hade man ofta olika sorters nyttoträd så som körsbär äppel och hassel där skördade man frukt och nötter för att använda i hushållet och till djuren. Man hade även träd som man använde till foder och hamlade, dom vanligaste trädslagen för det är Lind och Ask. Man hade även bärbuskar så som nypon, slån, hallon och björnbär alla dessa kunde man skörda bär ifrån och dem gav ett bra skydd till nya träd så att djuren inte betade dem. Brunnen ligger nästan mitt på området och har används till att vattna djuren med men, tyvärr så har det vuxit om björkar runt om kring som riskerar att med sina rötter skada stensättningen i brunnen och därför måste dom huggas ner. Den tidigare arrendatorn har inte varit snåla med att använda stolp taggtråd och snöre så innan vi ens kan börja såga så måste vi röja. När man börjar slita i gamla trådar måste man vara försiktig så att man inte drar ut dom metall klamparna som är spikad för att fästa taggtråden, dessa är fortfarande vassa och kan ställa till mycket lidande och död om dom kommer in i magen på våra djur så det gäller att man är noggrann och verkligen samlar upp allt.

Image

Det är hela 8 björkar en Enbuske och ett nypon som måste tas ner så att vi får plats att ordna med ett nytt och säkrare lock och staket, rosbusken kommer att växa upp igen när vi är klara men vi får se om vi har lika mycket tur med enbusken.

För att kunna arbeta samtidigt med motorsågarna fäller jag först alla träden och sen kan vi hjälpas åt med att kvista och kapa upp dem, som en belöning för allt arbeta får vi nu prima ved och början på en riktigt stor Majbrasa av riset.

Image

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑